Main menu

Polityka prywatności

W Polmer Sp. z o.o. nieustająco dążymy do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz. Zależy nam również, aby informacje dotyczące sposobu, w jaki je wykorzystujemy i przetwarzamy były dla Ciebie przejrzyste. Dlatego też wprowadzamy nową politykę prywatności, która spełnia oba te założenia, a jednocześnie realizuje wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

RODO: Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies znajdziesz w Polityce bezpieczeństwa, która obowiązuje w pełni od dnia 25 maja 2018 r.

Zapoznaj się również z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.

Klauzula informacyjna Polmer Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1) Polmer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS: 0000147362, NIP 8961339873 i numerze REGON 932884612 jest Administratorem Danych Osobowych.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, w celu:

 1. marketingowym tj. przesyłania drogą elektroniczną oraz tradycyjną wszelkich informacji handlowych, w tym również materiałów papierowych,
 2. handlowym tj. przesyłania drogą elektroniczną oraz tradycyjną wszelkich informacji handlowych, w tym również materiałów papierowych,
 3. poinformowania o realizacji zamówienia drogą elektroniczną,
 4. prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem potrzeb klientów, poprawy szybkości/sprawności realizacji zamówień, działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb zamawiających,
 5. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polmer Sp. z o.o. Administrator zastrzega sobie możliwość przekazania Pani/Pana danych osobowych organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

4) ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy handlowej Administratora nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej Administrator zastrzega sobie możliwość ujawnienia Google LLC Pani/Pana adresu IP.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz do wszystkich czynności podatkowych i finansowych związanych z realizacją niniejszej usługi.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo:

 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe zastrzeżenia proszę kierować na adres e-mail: ado@polmer.pl.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość skorzystania z asortymentu i usług Administratora.

Zgodnie z art. 6 i 7 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku., jako Klient wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu mailowego, adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu, przez Polmer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS 0000147362, NIP 8961339873 i numerze REGON 932884612 w celu marketingowym tj. przesyłania drogą elektroniczną, wszelkich informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz drogą tradycyjną w formie papierowej.
 • przetwarzanie moich danych osobowych przez Polmer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS 0000147362, NIP 8961339873 i numerze REGON 932884612 oraz podmiotom z nim powiązanym, w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz drogą tradycyjną w formie papierowej.
 • przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu przez Polmer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS 0000147362, NIP 8961339873 i numerze REGON 932884612 , w celu poinformowania mnie o odbiorze złożonego przeze mnie zamówienia.
 • przekazania moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu przez Polmer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS 0000147362, NIP 8961339873 i numerze REGON 932884612 w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 • przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu przez Polmer Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS 0000147362, NIP 8961339873 i numerze REGON 932884612 w celu profilowania i zautomatyzowania polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny zainteresowań asortymentem posiadanym przez Administratora, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zwiększenie/zmniejszenie danego asortymentu ze względu na preferencje osób korzystających z usług Administratora.

Zobacz, jakie technologie wykorzystujemy do produkcji i dekoracji elementów

Certyfikat TuvCertyfikat Tuv